Trứng rung Không Dây LiLo Rung 12 chế độ, Dùng pin

500.000